Facebook

Najbližšie hráme

Zoznam aktuálnych filmových predstavení

Pre deti a mládež

Animované rozprávky a rodinné filmy

Pripravujeme

Chystané novinky

MamacruzMamacruz
Matka na útekuMatka na úteku
DUNA: ČASŤ DRUHÁDUNA: ČASŤ DRUHÁ
Darkland: NávratDarkland: Návrat
Kina a Juk: Príbeh líštičiekKina a Juk: Príbeh líštičiek

Mamacruz

2DČT12
Réžia:Patricia Ortega
Hrajú:Kiti Mánver, Chema del Barco, María José Mariscal, Pepe Quero
Premiéra:22. február 2024
Dĺžka:84 minút
Žáner:Komédia, Dráma
Mamacruz

utorok 27.2.
Kino Úsmev

Mamacruz (Mamacruz)2DČT1284 min6,- €19:00

OBMEDZENIE VEKOVEJ PRÍSTUPNOSTI

Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Za doklad preukazujúci dosiahnutie požadovaného veku je možné považovať akýkoľvek doklad obsahujúci fotografiu návštevníka a dátum narodenia ( napr ISIC, električenku, OP, pas, atď. ). Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňajú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov.

U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.

U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej ako 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca.

V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Filmové rozprávky s českým dabingom musíme uvádzať v zmysle zákona ako nevhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto filmov je len na zvážení rodičov. Ďakujeme za pochopenie.

Digitalizáciu kina Úsmev finančne podporil Audiovizuálny fond v rámci komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.

Nájdi svoj film